Toen zo’n 15 jaar geleden de internethype begon, lieten particulieren en bedrijven massaal een website bouwen. Niemand wist nog precies wat je met een website kon doen en wat de juiste commerciële zet was, maar achterblijven was geen optie. In de jaren daarna werden nieuwe mogelijkheden ontwikkeld en groeide ook het aantal tools om succes te meten. Online strategie werd daarmee een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.
 

Met de komst van mobiele applicaties is de digitale omgeving sterk veranderd. Het grote verschil met 15 jaar geleden is dat de lessen van toen kunnen worden meegenomen naar het mobiele platform. Daarnaast zijn er nieuwe toepassingen beschikbaar om het succes van mobiele apps te meten. In dit artikel gaan we hier verder op in en laten we zien hoe apps verbeterd kunnen worden aan de hand van app metrics. App metrics is het verzamelen van gegevens over een app door middel van diverse tools. Drie belangrijke app metrics zijn: bereik, engagement/retentie en winst. 

1. Bereik

Het is belangrijk dat een app wordt gevonden en bekend is onder de juiste doelgroep. Er bestaan verschillende manieren om een app onder de aandacht te brengen. Zo kan er bijvoorbeeld een app website worden ontwikkeld, een Facebook pagina worden aangemaakt, Twitter worden ingezet of kunnen er persberichten uitgestuurd worden naar nationale en internationale media. Na het lanceren van de app valt het resultaat gemakkelijk te meten aan de hand van het totaal aantal downloads van de app en het aantal nieuwe gebruikers van de app.

2. Engagement/retentie

Het aantal downloads is uiteraard een goede graadmeter voor het succes van een app, maar het is ook belangrijk dat de app wordt gebruikt. Een tweede belangrijke graadmeter is daarom engagement, ofwel hoe actief een app gebruikt wordt. De metrics om engagement en interactie van een app te meten zijn het aantal actieve gebruikers en de mate van gebruik (tijdsduur en herhaling van app gebruik). Deze gegevens geven een inzicht in hoe goed een app gewaardeerd wordt door zijn gebruikers. 

3. Winst: Is het mogelijk om veel geld te verdienen met een app?

Veel downloads en een hoge engagement zijn twee belangrijke graadmeters voor succes, maar voor veel app ontwikkelaars is uiteindelijk geld verdienen het belangrijkste. Daarom zijn de winst en de ROI (return on investment) belangrijke graadmeters voor commercieel succes. De ROI is eenvoudig te berekenen door de formule:  (totaal rendement – gemaakt kosten / gemaakte kosten) x 100%.

Stel u investeert een bedrag van €10.000 en dit levert u een bedrag van €50.000 op, dan is het rendement op investeren: €50.000 - €10.000 / €10.000 x 100% = 400%. Hoe hoger het percentage, des te groter het succes van de app.

4. Andere metrics

Voor veel apps is commercieel succes niet het einddoel maar is de app een middel om bijvoorbeeld bedrijfsprocessen te verbeteren. Door vooraf het doel van de app te definiëren, is het makkelijker om uw eigen metrics te bepalen en het succes van uw app te meten.

Ondergaand een overzicht van andere handige tools/websites om het succes van uw app te meten: