Het is te adviseren om naast een volledige beschrijving van jouw app concept, ook na te denken over een businessplan. Dit biedt de gelegenheid om je ideeën uit te werken en aan een kritische test te onderwerpen. Door het concept verder uit te werken en op papier te zetten, zul je zien dat je verder komt in het denkproces.

Wat is een businessplan?

Een businessplan is een systematische vertaling van al je ideeën over de onderneming tot praktisch uitvoerbare acties. Om jouw ideeën door te vertalen in acties moet je informatie verzamelen, keuzes maken, analyses maken en beslissingen nemen. Een businessplan geeft inzicht in je positie en doelen en bovenal in de haalbaarheid van het app idee en het app concept.

Wat in het businessplan voor je app opnemen?

Een businessplan is voor iedere onderneming anders, maar er zijn een aantal onderdelen die hierin zeker niet mogen ontbreken. Bij het schrijven van een businessplan moet worden nagedacht over welk product of welke dienst je gaat aanbieden? Wie is jouw doelgroep? Wie zijn je concurrenten? Hoe kan je je onderscheiden ten opzichte van de concurrentie? Hoe bereken je je prijs en je verdienmodel? Hoe lanceer ik het product of de dienst in de markt? Wie kan mij daarbij helpen? Welke distributiekanalen zijn voor mij interessant en geschikt? Hoe zet je een goede in- en externe organisatie op? Welke risico’s loop je? Krijg je de financiering rond? Met eigen of vreemd vermogen?

Het uitwerken van onderstaande vragen kunnen je helpen je businessplan verder vorm te geven:

Hoe maak je een businessplan voor een app idee?

1. Het app idee in de markt

 1. Inleiding/aanleiding van het initiatief
  1. Waarom dit initiatief?
  2. Product/doelgroep combinatie
  3. Welke producten (diensten) worden aangeboden aan welke doelgroep?
 2. Bedrijfskolom
  1. Eigen en eventueel naastliggende bedrijfskolommen
  2. Jouw positie t.o.v. leveranciers en klanten
  1. Welke waarde heeft het product (dienst) voor de doelgroep?
  2. Wat is het afnamemotief?
  3. Welke unieke kenmerken heeft het product t.o.v. de concurrent?
  4. Wat is het keuzemotief?
  5. Welke activiteiten gaat de organisatie zelf uitvoeren?
  6. Wat is het bestaansrecht?

2. Stel een doelstelling op

 1. Wat wil je gaan bereiken?
  • Afzet/omzet
 2. Hoe ga je het bereiken?
 3. Welke randvoorwaarden zijn hiervoor noodzakelijk?

3. Het financiële plaatje

 1. Welke randvoorwaarden zijn hiervoor noodzakelijk?
 2. Wat is de investeringsbehoefte?
 3. Welke randvoorwaarden zijn hiervoor noodzakelijk?
 4. Hoeveel eigen vermogen wordt ingebracht?
 5. Wat is het geprognosticeerde rendement?

Uiteraard is DTT je graag van dienst bij het uitwerken van deze vragen. Wij werken in opdracht van overheden, multinationals, mkb’ers en particulieren ontwikkelvoorstellen voor app oplossingen uit. Dit doen we niet zonder succes, mede dankzij onze voorstellen hebben meerdere app concepten financiering verkregen. Een businessplan en een businesscase zijn hierbij belangrijke documenten. 

DTT denkt graag met je mee bij het opstellen van een business plan. Tijdens een kopje koffie bespreken we de mogelijkheden en beantwoorden we jouw vragen. Uiteraard vrijblijvend. Neem daarom vandaag nog contact met ons op.