Bij DTT helpen we graag om uw kansen op succes te maximaliseren. Dat kán, met de juiste aanpak. Een aanpak die start met een intensieve voorbereiding en een sterk en doordacht plan. Bij DTT vatten we deze werken samen in een ‘ontwikkelvoorstel’. Er is nog een onderdeel waarmee je je presentatie kunt verrijken, namelijk een ‘business case’. De business case vormt een belangrijk onderdeel van uw presentatie richting externe financiers en investeerders.

Investeerder overtuigen

Vaak wordt een business case verward met een business plan. Echter is een business case een plan welke dient om een investeringsbeslissing te onderbouwen. Het biedt inzicht op basis van onder andere een kosten-batenanalyse. Een overzicht van mogelijke financiers en investeerders vindt u hier. DTT kent de belangrijkste stappen om te komen tot een business case welke investeerders overtuigt. Uiteraard zijn we je graag van dienst en helpen we bij het uitwerken van enkele belangrijke vragen.   

Corporate story

De lezer van een business case is geïnteresseerd in het (persoonlijke) verhaal van de ondernemer achter het concept; de corporate story. Wat is zijn motivatie? Waar ziet hij kansen? Waar komt hij vandaan en waar gaat hij naartoe gaat? Bestaat er reeds interesse vanuit de afzetmarkt? Is dit vastgelegd? En bovenal, welke verdienmodellen ziet de ondernemer? In de business case moeten daarnaast ook de unieke aspecten van het concept worden belicht. Zijn er partijen geïnteresseerd in een partnership? Welke bekende personen en fans kunnen als uithangbord dienen voor het concept? Een business case en corporate story moeten de potentiële investeerder prikkelen, overtuigen en vertrouwen geven om te investeren in de onderneming.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over app ontwikkeling of heeft u een geweldig app idee? Neem dan zo snel mogelijk vrijblijvend contact op met DTT. Wij kijken graag naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van uw app concept.

DTT werkt in opdracht van overheden, multinationals, mkb’ers en particulieren ontwikkelvoorstellen uit. Dit doen we niet zonder succes, mede dankzij onze voorstellen hebben meerdere app concepten financiering verkregen. DTT is de laatste maanden actief op zoek gegaan naar samenwerkingsverbanden om kansrijke app concepten en start-ups in hun financieringsbehoeftes te voorzien. Inmiddels hebben we een actief en groeiend netwerk in deze branche waardoor we op termijn meer ondernemers kunnen helpen bij het realiseren van hun app concepten.