Bij DTT willen we graag helpen om jouw kansen op succes te maximaliseren. Dat kán, met de juiste aanpak. Door middel van een ‘ontwikkelvoorstel stappenplan’ werken we een voorstel uit, dit brengt onder andere de eisen voor de technische realisatie in kaart. Er is echter nóg een belangrijk document in je zoektocht naar investeerders.

Het belang van een business case wordt regelmatig onderschat. Er wordt vaak gedacht: “Ik heb een briljant app idee en dat is geld waard.” Nonsens. Een app idee op zichzelf is niets waard, het moet onderbouwd worden door middel van een business case en een technisch ontwikkelvoorstel. Vaak wordt een business case verward met een business plan. Echter, een business case is een plan welke dient om een investeringsbeslissing te onderbouwen. Het is een advies over het wel of niet investeren op basis van onder andere een kosten-batenanalyse.

Corporate story

Daarnaast is de lezer van een business case zeer geïnteresseerd in het (persoonlijke) verhaal van de ondernemer achter het concept; de corporate story. Wat is zijn motivatie? Waar ziet hij kansen? Waar komt hij vandaan en waar gaat hij naartoe gaat? Bestaat er reeds interesse vanuit de afzetmarkt? Is dit vastgelegd? En bovenal, welke verdienmodellen ziet de ondernemer? In de business case moeten daarnaast ook de unieke aspecten van het concept worden belicht. Zijn er partijen geïnteresseerd in een partnership? Welke bekende personen en fans kunnen als uithangbord dienen voor het concept? Een business case en corporate story moeten de potentiele investeerder prikkelen, overtuigen en vertrouwen geven om te investeren in de onderneming.

Investeerder

Na het uitwerken van de business case kan er contact gelegd worden met geïnteresseerde partijen. DTT is de laatste tijd intensief bezig geweest om de markt van financiers in kaart te brengen. Hierdoor zijn we in staat om je direct in contact te brengen met een aantal interessante contacten binnen ons opgebouwde netwerk.

Wil je meer informatie over het opstellen van een business case of heb je verdere vragen of opmerkingen, bel of mail ons gerust