time
ma t/m vr, 9:00 - 18:00
flag-nl
NL dropdown-red
flag-nl Nederlands
email phone
search
RESULTATEN
TOON ALLES
POPULAIRSTE ZOEKTERMEN

Privacy statement

Bij DTT zijn we er ons van bewust dat je vertrouwen in ons stelt om verantwoord om te gaan met je persoonsgegevens. Deskundigheid, vertrouwelijkheid, kennis en kunde zijn belangrijke pijlers voor DTT. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen en je daarover te informeren. Op deze pagina lees je welke gegevens we verzamelen als je de website en/of diensten van DTT gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over DTT en op wie is dit privacy beleid van toepassing?

DTT is een besloten vennootschap gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65717058. Tijdens kantooruren kan je ons telefonisch bereiken via 020-3315848 en per mail via info@d-tt.nl.

Dit privacy beleid is van toepassing op:

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door DTT?

Op onze website kun je bekijken welke diensten en producten wij aanbieden en kun je een passende dienst afsluiten of een product afnemen. Uiteraard kun je een dienst ook op een later moment afsluiten, bijvoorbeeld via de e-mail of bij ons op kantoor. Wanneer jij je aanmeldt voor een van onze diensten of producten vragen we je om (eventueel) de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Persoonlijke gegevens:

Bedrijfsgegevens:

Wanneer je e-mails of andere berichten naar ons verstuurd, bijvoorbeeld via de geautomatiseerde formulieren op de website, bewaren we deze berichten. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van een derde partij (met welke partij een verwerkersovereenkomst is gesloten). Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens je bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsberichten en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Persoonsgegevens door jou verstrekt:

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsberichten, e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over je gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat dat je gebruikt, je IP-adres, het type browser, het besturingssysteem dat je gebruikt, de pagina's die je op de website bezoekt en de items die je bekijkt.

Voor welke doeleinden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Je informatie wordt gebruikt voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

Je hebt toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van je gegevens door DTT. Dit is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die op DTT rusten, zoals:

Met wie delen wij jouw gegevens?

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten DTT. We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is. Om bijvoorbeeld te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties. Wanneer DTT betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacy beleid.

Hyperlinks naar derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee je de omgeving van DTT verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. DTT heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door DTT worden verwerkt. DTT accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij DTT verplicht is om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren, hanteert DTT de wettelijke bewaartermijnen.

Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. DTT maakt gebruik van servers in Amsterdam en Delft.

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verwerkers in het kader van dit artikel zijn bijvoorbeeld Amazon Web Services, Google Gmail, Google Analytics, Google Calendar en BitBucket.

Hoe beveiligen wij jouw persoonlijke gegevens?

We werken hard om onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende: we coderen alle services met SSL. We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen. We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot onze medewerkers die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Hoe gebruiken wij cookies?

Wat zijn je rechten?

Indien je de gegevens wilt zien die bij ons over je zijn vastgelegd, kan je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@d-tt.nl. DTT zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek. Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van je inzageverzoek, kan je een verzoek hiertoe doen op voornoemd e-mailadres. Je kan verzoeken dat DTT je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. DTT zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien DTT je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. Je hebt tevens het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te laten dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@d-tt.nl.

Veranderingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van je vragen en de wijze waarop we je persoonsgegevens gebruiken. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Dit is de versie van 1 mei 2024.

Klachten, vragen en feedback

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens dan kan je contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kan je een klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Voor vragen over dit privacy beleid, kan je contact met ons opnemen via 020 331 5848, info@d-tt.nl of een brief sturen naar DTT Multimedia B.V., Sint Nicolaasstraat 9, 1012 NJ Amsterdam.

digital-result
digital-result

Overleg met onze digitale experts Overleg met onze digitale experts

Bel 020 331 5848
icon-close

Offerte aanvragen

Heb je een goed idee of concrete plannen voor het ontwikkelen van een app, game of web oplossing? Vul dan het formulier in voor een vrijblijvende offerte of kostenindicatie. Je ontvangt zo snel mogelijk antwoord van ons.

Naam is verplicht.
Naam is verplicht.
Ongeldig e-mailadres.
Ongeldig e-mailadres.
optioneel
Ongeldig telefoonnummer.
Ongeldig telefoonnummer.
optioneel
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het formulier.
Probeer het later nog eens of bel ons: 020 331 5848.
Naam is verplicht.
Naam is verplicht.
Ongeldig e-mailadres.
Ongeldig e-mailadres.
optioneel
Ongeldig telefoonnummer.
Ongeldig telefoonnummer.
optioneel

Gesprek aanvragen

Kennismaken met de specialisten van DTT? Je bent meer dan welkom bij ons op kantoor om vrijblijvend je idee te bespreken. Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Naam is verplicht.
Naam is verplicht.
Ongeldig e-mailadres.
Ongeldig e-mailadres.
optioneel
Ongeldig telefoonnummer.
Ongeldig telefoonnummer.
optioneel
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het formulier.
Probeer het later nog eens of bel ons: 020 331 5848.
Naam is verplicht.
Naam is verplicht.
Ongeldig e-mailadres.
Ongeldig e-mailadres.
optioneel
Ongeldig telefoonnummer.
Ongeldig telefoonnummer.
optioneel
icon-close
thank you

Bedankt

We hebben je aanvraag ontvangen en nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

Spoed? Bel ons op 020 331 5848

linkedin Volg ons op LinkedIn
thank you

Bedankt

We hebben je aanvraag ontvangen en nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

Spoed? Bel ons op 020 331 5848

linkedin Volg ons op LinkedIn
icon-toast