Home > Privacy statement

Privacy statement

Bij DTT zijn we er ons van bewust dat je vertrouwen in ons stelt om verantwoord om te gaan met je persoonsgegevens. Deskundigheid, vertrouwelijkheid, kennis en kunde zijn belangrijke pijlers voor DTT. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen en je daarover te informeren. Op deze pagina lees je welke gegevens we verzamelen als je de website en/of diensten van DTT gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over DTT en op wie is dit privacy beleid van toepassing?

DTT is een besloten vennootschap gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65717058. Tijdens kantooruren kan je ons telefonisch bereiken via 020-3315848 en per mail via info@d-tt.nl.

Dit privacy beleid is van toepassing op:

 • Klanten en relaties van DTT;
 • Potentiële klanten en relaties met wie DTT contact heeft gelegd of wil liggen;
 • Bezoekers op de website van DTT;
 • Sollicitanten die via het geautomatiseerde systeem van DTT hebben gesolliciteerd;
 • Alle andere personen die contact opnemen met DTT of van wie DTT persoonsgegevens verwerkt (met uitzondering op werknemers van DTT).

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door DTT?

Op onze website kun je bekijken welke diensten en producten wij aanbieden en kun je een passende dienst afsluiten of een product afnemen. Uiteraard kun je een dienst ook op een later moment afsluiten, bijvoorbeeld via de e-mail of bij ons op kantoor. Wanneer jij je aanmeldt voor een van onze diensten of producten vragen we je om (eventueel) de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Persoonlijke gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres. 

Bedrijfsgegevens:

 • Rechtsvorm;
 • Bedrijfsnaam;
 • KvK-nummer;
 • Factuuradres;
 • Postcode en plaats;
 • E-mailadres;
 • IBAN en andere betaalgegevens.

Wanneer je e-mails of andere berichten naar ons verstuurd, bijvoorbeeld via de geautomatiseerde formulieren op de website, bewaren we deze berichten. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van een derde partij (met welke partij een verwerkersovereenkomst is gesloten). Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens je bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsberichten en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Persoonsgegevens door jou verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter uitvoering van een overeenkomst;
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren dan wel via de e-mail verstrekt;
 • Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, cursussen, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsberichten, e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

 • IP-nummer;
 • Je surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
 • Of je een nieuwsbericht of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan jij klikt.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals Facebook en LinkedIn;
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites. 

Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over je gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat dat je gebruikt, je IP-adres, het type browser, het besturingssysteem dat je gebruikt, de pagina's die je op de website bezoekt en de items die je bekijkt.

Voor welke doeleinden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Je informatie wordt gebruikt voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Voor het uitvoeren van de overeenkomst waarbij jij een van de partijen bent;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Om je informatie toe te zenden omtrent onze eigen producten en diensten (marketingdoeleinden);
 • Om te reageren op vragen en/of klachten die je hebt;
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • Om je de sollicitatieprocedure te laten doorlopen.

Je hebt toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van je gegevens door DTT. Dit is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen die op DTT rusten, zoals:

 • Om informatie over je te verstrekken aan derden indien je daartoe toestemming voor hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.
 • Wij willen je op de hoogte houden van de ontwikkeling van onze producten en diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten en/of producten kunnen wij dat aan je laten weten via een persoonlijke mail.
 • Indien je geen berichten meer van ons wil ontvangen, kan je dit ten alle tijden aangeven door een mail te sturen naar info@d-tt.nl.

Met wie delen wij jouw gegevens?

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten DTT. We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is. Om bijvoorbeeld te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties. Wanneer DTT betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacy beleid.

Hyperlinks naar derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee je de omgeving van DTT verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. DTT heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door DTT worden verwerkt. DTT accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij DTT verplicht is om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren, hanteert DTT de wettelijke bewaartermijnen.

Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen?

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. DTT maakt gebruik van servers in Amsterdam en Delft.

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verwerkers in het kader van dit artikel zijn bijvoorbeeld Amazon Web Services, Google Gmail, Google Analytics, Google Calendar en BitBucket.

Hoe beveiligen wij jouw persoonlijke gegevens?

We werken hard om onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende: we coderen alle services met SSL. We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen. We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot onze medewerkers die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Hoe gebruiken wij cookies?

Via deze website kan DTT gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van jouw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

DTT maakt gebruik van Google Analytics waardoor cookies worden verwerkt. DTT heeft ter zake met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en de gegevens worden anoniem verwerkt. Hiernaast is gegevens delen uitgeschakeld en er wordt niet gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Wat zijn je rechten?

Indien je de gegevens wilt zien die bij ons over je zijn vastgelegd, kan je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@d-tt.nl. DTT zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek. Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van je inzageverzoek, kan je een verzoek hiertoe doen op voornoemd e-mailadres. Je kan verzoeken dat DTT je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. DTT zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien DTT je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen. Je hebt tevens het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te laten dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@d-tt.nl.

Veranderingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van je vragen en de wijze waarop we je persoonsgegevens gebruiken. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Dit is de versie van 8 september 2018.

Klachten, vragen en feedback

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens dan kan je contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kan je een klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Voor vragen over dit privacy beleid, kan je contact met ons opnemen via 020 331 5848, info@d-tt.nl of een brief sturen naar DTT Multimedia B.V., Sint Nicolaasstraat 9, 1012 NJ Amsterdam.

Joost Gunterman

Meer weten?

Neemt u dan gerust contact op via de telefoon of e-mail. Wij staan u graag te woord.